Bril of contactlenzen

Een bril en contactlenzen werken op dezelfde manier : een extra lens voor het oog stelt het wazige beeld scherp. Wie lijdt aan myopie heeft een bril of lens nodig om in de verte scherper te zien. Wie last heeft van hypermetropie, draagt een bril of contactlenzen om dichtbij beter te zien. Om astigmatisme te corrigeren wordt een “cylinder” in het glas of de lens aangebracht om het vervormde beeld recht te zetten.

Vanaf de leeftijd van 40 jaar hebben veel mensen een leesbril nodig (presbiopie). Wie een bril draagt voor veraf heeft op dat moment een andere bril nodig om te lezen. Een “dubbelzichtbril” met een progressief glas biedt dan een oplossing om zowel veraf als dichtbij goed te kunnen zien. Ook de combinatie contactlenzen (voor ver) met een leesbril is mogelijk.

Er bestaan twee types contactlenzen : zachte en harde lenzen.

Zachte contactlenzen zitten vaak comfortabeler dan harde contactlenzen omdat ze dunner zijn en zuurstofdoorlatend. Een strikte hygiëne met de juiste lensproducten is vooral bij deze zachte lenzen absoluut noodzakelijk om infecties te vermijden. Naargelang het gebruik kan men daglenzen, maandlenzen of jaarlenzen aanschaffen.

Harde contactlenzen zijn minder kwetsbaar, gaan langer mee en geven meestal ook een betere beeldkwaliteit dan zachte lenzen. Harde lenzen moeten goed passen. Het vergt wat meer inspanning om eraan te wennen. Een nadeel van harde lenzen is dat je zicht nog een hele tijd wisselend of wazig kan zijn als je de lenzen vervangt door een bril.

Een goede lenshygiëne is cruciaal voor het veilig gebruik van elk type contactlens. Men mag niet zwemmen met contactlenzen. Ook vermijdt men best de lenzen ’s avonds te lang aan te houden. Een reservebril blijft in elk geval noodzakelijk. Voorzichtigheid is geboden in geval van roodheid of irritatie. U dient dan de lenzen uit te laten en de oogarts te raadplegen.

Ooglaser Gent

Ooglaser kan refractieafwijkingen als myopie en astigmatisme blijvend corrigeren. Steeds meer patiënten die definitief verlost willen zijn van hun bril of contactlenzen kiezen voor ooglaserchirurgie.

Oogarts Bruno Vincke

OOGARTS / OOGCHIRURG

Park te Poldere 3 bus 10
B-9840 Gent (De Pinte)

GPS: Polderdreef 20, De Pinte

Tel. 09 220 20 02