Glaucoombehandelingen

Omdat de patiënt in eerste instantie geen hinder van de ziekte ondervindt, kan open hoek glaucoom alleen tijdig opgespoord worden via preventief onderzoek door de oogarts:

  • vanaf 45 jaar, om de twee jaar preventief controleonderzoek
  • vanaf 65 jaar, jaarlijks preventief controleonderzoek
  • indien een familielid in de 1ste graad glaucoom heeft, vanaf 30 jaar, jaarlijks controleonderzoek

De oogarts zal de oogdruk meten (tonometrie) én de oogzenuw bekijken (oogfundus). Zijn de resultaten van deze onderzoeken verontrustend, dan zal de oogarts een gezichtsveldonderzoek doen (perimetrie). Door glaucoom treedt immers eerst schade op aan het perifeer zicht (opzij) en dan pas aan het centraal zicht (in het midden). De schade kan dus lang verborgen blijven voor de patiënt, die pas iets merkt als de ziekte al ver gevorderd is.

Tijdens het gezichtsveldonderzoek wordt aan de patiënt gevraagd een centraal punt te fixeren in een koepel. In die koepel verschijnen lichtpuntjes. Telkens als de patiënt een lichtpunt waarneemt, drukt hij op een knop. Op deze manier wordt het gezichtsveld in kaart gebracht.

Indien de oogarts de diagnose heeft gesteld zal hij een behandeling voorschrijven om (verdere) schade aan het gezichtsveld te vermijden. Het is echter niet mogelijk reeds geleden schade te herstellen. Vandaar het belang van preventief onderzoek.

Naargelang de ernst en het stadium van de ziekte zijn verschillende behandelingen mogelijk:

Oogdruppels kunnen de oogdruk verlagen. Hierdoor wordt de ziekte gestabiliseerd. Meestal moeten deze druppels levenslang toegediend worden. Soms is een laserbehandeling aangewezen om de circulatie van oogvocht te bevorderen en zo de oogdruk beter te regelen.

Gesloten hoek glaucoom vraagt meestal om een dringende behandeling met laser, aangevuld met oogdruppels en in sommige gevallen chirurgie.

Oogarts Bruno Vincke

OOGARTS / OOGCHIRURG

Park te Poldere 3 bus 10
B-9840 Gent (De Pinte)

GPS: Polderdreef 20, De Pinte

Tel. 09 220 20 02