Inplantlenzen

Sommige patiënten komen niet in aanmerking voor een laseringreep ter correctie van hun refractieafwijking (myopie, hypermetropie, astigmatisme, presbyopie). Soms kan een inplantlens in deze gevallen een oplossing bieden. In de plaats van voor het oog (zoals bij een bril of een contactlens) wordt de corrigerende lens in het oog geplaatst.

Bij jonge patiënten wordt de eigen ooglens behouden om de natuurlijke scherpstelfunctie te vrijwaren. De kunstlens(phake inplantlens) wordt dan ingeplant voor de ooglens.

Dr. Vincke werkt met inplantlenzen tussen de iris en de ooglens (ICL of Inplanteerbare ContactLens) of inplantlenzen tussen iris en hoornvlies, die vastzitten aan de iris (Artisan of Artiflex).

Bij oudere patiënten is de natuurlijke scherpstelfunctie van het oog in die mate verminderd dat de lens kan verwijderd worden en vervangen door een kunstlens. De oogarts stelt dan een RLE voor (Refractive lens Exchange). Deze operatie door middel van phaco is dezelfde als voor cataractpatiënten. In dit geval gebeurt de lensvervanging niet omdat de lens troebel geworden is maar wel om de refractie te corrigeren.

De oogarts kan u adviseren om een lens in te planten voor ver. Zo ziet u in de verte steeds goed maar heeft u een leesbril nodig om dichtbij ook scherp te zien. Er bestaan ook accomodatieve of multifocale inplantlenzen. Deze zijn tegelijk bedoeld voor ver én dicht, waardoor geen leesbril meer nodig is.

Oogarts Bruno Vincke

OOGARTS / OOGCHIRURG

Park te Poldere 3 bus 10
B-9840 Gent (De Pinte)

GPS: Polderdreef 20, De Pinte

Tel. 09 220 20 02