Phaco chirurgie bij cataract

Een ooglens die troebel is geworden door cataract moet worden verwijderd en vervangen door een kunstlens. Hier kan een bril niet helpen. Alleen een operatie kan de patiënt in staat stellen om opnieuw scherp te zien. Cataractchirurgie is de meest frequent uitgevoerde chirurgie wereldwijd. Phaco chirurgie is een zeer veilige techniek. De ingreep gebeurt meestal onder druppelverdoving.

Eerst brengt de oogchirurg een fijn buisje in het oog langs een zeer fijne insnede in het hoornvlies. De ooglens wordt verpulverd door middel van ultrasone trillingen. De verpulverde lens wordt door het buisje weggezogen. Het kapselzakje van de ooglens blijft behouden en wordt zorgvuldig gereinigd. Dan wordt een plooibare kunstlens in het kapselzakje ingeplant. De wonde is zo klein dat ze meestal vanzelf sluit, zonder hechtingen.

De nieuwste ontwikkeling in de cataractchirurgie is de cataractoperatie met FEMTOLASER.

Hierbij gebruikt dr Vincke een lasertoestel om bepaalde stappen van de ingreep uit te voeren. Zo verloopt een deel van de ingreep automatisch in plaats van manueel.

Deze techniek heet Femto Laser Assisted Cataract Surgery of FLACS en is aangewezen voor specifieke patiënten.

De oogarts kan u adviseren om een lens in te planten voor ver, waardoor het zicht ver goed is, maar een leesbril nodig blijft, of een lens voor ver én dicht, zodat geen bril meer nodig hebt (= accomodatieve of multifocale inplantlens).

Dokter Vincke voert cataractoperaties uit in het AZ Oudenaarde en het Laser Centrum Latem (LRC) in Sint-Martens-Latem, bij Gent.

Informatie over het vooronderzoek, de operatiedag en de nazorg

Oogarts Bruno Vincke

OOGARTS / OOGCHIRURG

Park te Poldere 3 bus 10
B-9840 Gent (De Pinte)

GPS: Polderdreef 20, De Pinte

Tel. 09 220 20 02