Info over cataractchirurgie (vooronderzoek, operatie en nazorg)

Het vooronderzoek

Indien de oogarts bij u cataract heeft vastgesteld zal hij tijdens de consultatie een lensmeting uitvoeren. De oogarts zal u mogelijk vragen uw huisarts te contacteren voor een preoperatief onderzoek.

De operatiedag

Dr. Vincke opereert in het AZ Oudenaarde en in het LRC in St. Martens Latem.

De cataractoperatie in het AZ Oudenaarde gebeurt via dagkliniek en meestal onder lokale verdoving (druppelanaesthesie) . U hoeft hiervoor niet in het ziekenhuis te overnachten. Voor uw verplaatsing van en naar het ziekenhuis dient u vergezeld te zijn van een chauffeur. U kan eventueel gebruikmaken van een ambulance/taxidienst waarvoor het ziekenfonds een gedeeltelijke vergoeding voorziet.

U meldt zich aan bij de dagkliniek van het AZ Oudenaarde op het afgesproken uur. Vanaf dan wordt u begeleid door de verpleegkundigen. Na de ingreep kan u het ziekenhuis verlaten.

U mag eten en drinken na de operatie.

U krijgt een beschermende plastieken oogschelp mee naar huis. U dient deze gedurende één week en enkel ‘s nachts te dragen.

U moet absoluut vermijden om in uw ogen te wrijven. Tijdens de eerste week na de operatie kan u best geen zware gewichten heffen. Ook kan u best stofferige of rokerige omgevingen vermijden.

De oogarts geeft u 2 soorten oogdruppels mee (Tobradex en Indocollyre). U start met het toedienen van deze oogdruppels van zodra u thuiskomt na de operatie.

In geval van lichte pijn of ongemak na de ingreep kan u 1 tablet Dafalgan of Perdolan innemen. In geval van abnormale pijn of ongerustheid kan u dr. Vincke steeds telefonisch contacteren (tel. 09 220 20 02).

De nazorg

De dag na de ingreep komt u op consultatie in De Pinte of in het AZ Oudenaarde. Mogelijks volgt na een week een tweede controle.

Eventuele ongemakken verdwijnen op korte termijn. Uw gezichtsscherpte zal geleidelijk verbeteren. Enkele weken na de ingreep kan de oogarts de definitieve gezichtsscherpte meten en indien nodig een (lees)bril voorschrijven.

De oogdruppels Tobradex en Indocollyre moeten gedurende enkele weken worden toegediend. Indien nodig kan een thuisverpleegkundige langskomen om de oogdruppels toe te dienen. Contacteer uw ziekenfonds of raadpleeg de Gouden Gids voor thuisverpleging in uw buurt.

Schema voor de toediening van de oogdruppels na een cataractoperatie :

  • Tobradex één druppel 4 maal per dag gedurende 1 week
  • Indocollyre één druppel 4 maal per dag gedurende 4 weken

Oogarts Bruno Vincke

OOGARTS / OOGCHIRURG

Park te Poldere 3 bus 10
B-9840 Gent (De Pinte)

GPS: Polderdreef 20, De Pinte

Tel. 09 220 20 02